Arhiiv
Aasta 2012

Eesti Biokeemia Seltsi tegevuse eesmärgiks on uurimistöö ja õppetöö toetamine ja arendamine biokeemias ja sellega seotud teoreetilistel ja rakenduslikel teadusaladel ning üldsuse huvi äratamine nende teadusalade vastu, aga ka Seltsi liikmete erialaste huvide toetamine ja kaitse.

Eesti biokeemikutel on pikaajaline traditsioon korraldada Biokeemia Seltsi liikmetele ja teemast huvitatud külalistele kevadkoole.  Aruandeaastal toimus see üritus 11. – 12. mail Viljandimaal Vanaõue Puhkekeskuses. Kevadkoolide traditsiooni kohaselt esinevad kõik osavõtjad ettekandega kas oma töö tulemustest või siis käsitlema mingit biokeemikuid huvitavat üldist probleemi. Traditsiooni kohaselt korraldavad neid väljasõite vaheldumisi Tallinna ja Tartu biokeemikud, 2012 aasta kevadkool oli pühendatud „Närvikeemiale“ ning toimus koostöös BMBT doktorikooliga. Seekord oli kevadkooli kuraatoriks professor Peep Palumaa TTÜ Geenitehnoloogia instituudist ning tegevkorraldajaks sama instituudi doktorant  Katrina Laks (Kivimäe).  Kevadkoolide pildialbumid on sirvitavad  Biokeemia Seltsi kodulehel.

Seltsi aastakoosolek toimus elektroonses vormis.

Iga-aastasel FEBS Kongressil, mis aruandeaastal toimus Sevillas,  osalesid ettekannetega  3 Seltsi liiget. Kongressi lõpus toimuvast FEBS Nõukogu tööst võttis Eesti esindajana osa FEBSi Süvakursuste Komitee esimees Jaak Järv ja Seltsi president Peep Palumaa.

Eesmärgiga populariseerida teadustegevust üliõpilaste hulgas ja innustada parimaid tudengeid, kes on jõudnud juba enne magistrikraad omandamist ka oma tulemsute publitseerimiseni, annab Eesti Biokeemia Selts alates 2007. aastast välja üliõpilaste  teadusauhindu (konkursi juhend on toodud  Seltsi kodulehel). Tänavusel konkursil läksid kõik auhinnad Tartu ülikooli,  Esimese Auhinna pälvis Margot Hein ning auhinna vääriliseks osutusid Karin Mardo ja Katrin Kalind.

Seltsi terminoloogiakomisjoni töö tulemusena Seltsi kodulehel avaldatud esialgne variant biokeemia-alaste terminite inglise-eesti sõnastikust, on leidnud mõningast täiendust.Aasta 2011

Eesti biokeemikutel on pikaajaline traditsioon korraldada Biokeemia Seltsi liikmetele ja teemast huvitatud külalistele kevadkoole.  2011. aastal toimus see üritus 6. – 7. mail Lääne-Virumaal Pariisi külas. Kevadkoolide traditsiooni kohaselt esinevad kõik osavõtjad ettekandega kas oma töö tulemustest või siis käsitlema mingit biokeemikuid huvitavat üldist probleemi. Traditsiooni kohaselt korraldavad neid väljasõite vaheldumisi Tallinna ja Tartu biokeemikud.  Seekord oli kevadkooli kuraatoriks professor Ago Rinken TÜ Keemia Instituudist. Eriti rõõmustav oli sedapuhku osalejate laienenud geograafia – osalejaid oli Tallinna Ülikoolist ning Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudist. Kevadkoolide pildialbumid on sirvitavad  Biokeemia Seltsi kodulehel .

Seoses nimetamisega FEBSi Süvakursuste Komitee esimeheks teatas Seltsi pikaaegne president akadeemik Jaak Järv oma soovist presidendiamet maha panna. 14. aprillil Tartus toimunud juhatuse koosolekul valiti  Seltsi uueks esimeheks TTÜ genoomika ja proteoomika professor Peep Palumaa.

Biokeemia Selts osales ka XXII Eesti Keemiapäevade korraldamisel, mille raames oli üks sessioon pühendatud biokeemiale.

Seltsi aastakoosolek toimus sedapuhku elektroonses vormis.

Iga-aastasel FEBS Kongressil, mis aruandeaastal toimus Torinos,  osalesid ettekannetega  3 Seltsi liiget. Kongressi lõpus toimuvast FEBS Nõukogu tööst võttis Eesti esindajana osa FEBSi Süvakursuste Komitee esimees Jaak Järv ja Seltsi president Peep Palumaa.

Alates 2007. aastast annab Eesti Biokeemia Selts välja üliõpilaste  teadusauhindu (konkursi juhend on toodud  Seltsi kodulehel). Tänavu anti anda Esimene Auhind TTÜ geenitehnoloogia eriala magistrandile Eneken Helk’ile panuse eest ajakirjas Analytical Chemistry ilmunud artiklisse . Auhind läks tänavu Tallinna Ülikooli magistrandile Anna-Liisa Ikartile. Auhinnasaajad tutvustasid oma tulemusi Seltsi Kevadkoolis.

Seltsi terminoloogiakomisjoni töö tulemusena avaldati detsembris Seltsi kodulehel esialgne variant biokeemia-alaste terminite inglise-eesti sõnastikust, mille täiendamine ja parandamine toimub jooksvalt ka edaspidi.

Oluliseks aruandeaasta sündmuseks oli Biokeemia Seltsi osavõtul korraldatud Nobeli premia laureaadi Edmond H. Fischeri loeng “ The origin of reversible protein phosphorylation as a regulatory mechanism. Loeng toimus Tartu Ülikooli Chemicumis 8. novembril 2011 ning nobelisti kuulamise unikaalset võimalust kasutasid nii TÜ kui ka TTÜ üliõpilased ja õppejõud, E. H. Fischer sai tuntuks tänu koostöös E. G. Krebsiga tehtud uuringutele valkude fosforüülimise alal. Aastatel 1955–56 avastasid nad, et ensüümide pöörduv fosforüülimine proteiinkinaaside ja fosfataaside koostoimel reguleerib nende valkude aktiivsust ning seetõttu kontrollib mitmesuguseid füsioloogilisi protsesse raku ja organismi tasemel. Nende avastuste eest määrati E. H. Fischerile ja E. G. Krebsile 1992. aasta füsioloogia ja meditsiini valdkonna Nobeli preemia (Tartus peetud loengu videosalvestust saab vaadata internetis siin.
2011/06/25-30
36-s FEBS Kongress toimus 25. - 30. juunil 2011 Torinos (Itaalia) www.febs2011.org
Kongressist võttei osa kuus biokeemikut Eestist.

 
2011/06/7-16
Seltsi iga-aastane üldkoosolek viidi tänavu läbi elektroonses vormis 7-16. juunil. Kinnitati Seltsi eelmise aasta majandusaruanne ja kehtestati uued liikmemaksu määrad: 7 eurot täisliikmetele ja 2 eurot üliõpilasliikmetele. Seltsi juhatus palub kõigil Seltsi liikmete tasuda liikmemaks joosva aasta jooksul.


Üliõpilaste 2011. aasta teadustööde konkursi preemiad jagatud
 
Seltsi juhatus vaatas läbi üliõpilaste teadustööde konkursile laekunud tööd ning otsustas anda Esimene Auhind TTÜ geenitehnoloogia eriala magistrandile Eneken Helk’ile panuse eest ajakirjas Analytical Chemistry ilmunud artiklisse. Auhind läks tänavu Tallinna Ülikooli magistrandile Anna- Liisa Ikartile.

 
2011/05/6-7
Biokeemia Seltsi kevadkool 2011
Biokeemia Seltsi kevadkool toimus tänavu tartlase korralduse all traditsioonilises vormis Pariisis (Lääne-Virumaa, EV). Kuulati ettekandeid ja peeti sisukaid teaduslikke diskussioone. Tänavu esinesid kevadkooli raames ka Seltsi üliõpilaste teaduspreemiate laureaadid. Eriti rõõmustav oli sedapuhku osalejatye laienenud geograafia – osalejaid oli Tallinna Ülikoolist ning Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudist.


 
Alates 1. jaanuarist 2011 täidab FEBS Süvakursuste Komitee esimehe kohustusi professor Jaak Järv
Komitee sekretariaadi asukohaks on sellest ajast Eesti Teaduste Akadeemia. Kontakt advanced.courses@febs.org2010/05/12
Eesti biokeemikute artikkel publitseeriti teaduse tippajakirjas Nature
Eesti Biokeemia Seltsil on rõõm teatada Eesti biokeemikute, professor Peep Palumaa töögrupi tähelepanuväärsest saavutusest – artikli publitseerimisest ajakirjas Nature. (Edasi loe siit)


Biokeemia Seltsi Kevadkool 2010

7. ja 8. mail toimus Viljandimaal Kopra talus traditsiooniline Biokeemia Seltsi Kevadkool, sedapuhku Struktuuribioloogia doktorikooli vormis. Esimesel päeval kuulati õppejõudude ettekandeid:
”Alzheimeri amüloidse peptiidi patogeenset struktuuri otsimas”, Vello Tõugu, TTÜ GTI;
” Struktuurse bioinformaatika teatud rakendustest”, Aare Abroi, Eesti Biokeskus; 
” Lipoproteiinide metabolismis osalevate valkude struktuur-funktsioon sõltuvusest” , Aivar Lõokene, TTÜ, KI;
”Struktuuribioloogia võimalused TMR kaudu meil ja neil”, Ago Samoson, TTÜ; 
”Hajuvad struktuurid G-valk seotud retseptorite uurimisel”, Sergei Kopantšuk, TÜ;
”Vask (I) valkude struktuuribioloogia ja süsteemibioloogia”, Peep Palumaa, TTÜ;
”Struktuurne ja funktsionaalne retseptoroloogia“, Ago Rinken, Tartu Ülikool, 
”Rasvhappe dioksügenaaside struktuur-spetsiifilisus vastuseta küsimustest”, Nigulas Samel, TTÜ KI;
”TTR struktuuribioloogias”, Raik-Hiio Mikelsaar, TÜ
”Kristallstruktuuridest   saadavate    teadmiste    rakendamine    proteiinkinaasi    inhibiitorite arendamises”, Erki Enkvist, TÜ. 
Õhtul jätkus arutelu vabas vormis diskussioonidena, mis lõppesid hilistel öötundidel ning teisel päeval said sõna kraadiõppurid ise oma projektide ja tulemuste tutvustamiseks. EBSi juhatus tänab Kopra Talu sooja vastuvõtu, Katrina Kivimäed (TTÜ, GTI doktorant) ürituse ladusa korraldamise ja Euroopa Sotsiaalfondi rahalise toetuse eest.


2010/04/09
Eesti Biokeemia Seltsi aastakoosolek

toimus Tartu Ülikooli Chemicumi auditooriumis 1021 (Ravila 14a, Tartu)

Kell 12.00

·       Kuulati Seltsi presidendi Jaak Järve ülevaadet Seltsi tegevusest viimasel 5-l aastal.

·       Kinnitati Seltsi majandustegevuse aruanne. Edaspidi jätkab revidendina Gerda Raidaru.

·       Toimus Eesti Biokeemia Seltsi üliõpilastööde konkursi laureaatide autasustamine

·       Arutati Seltsi edasise tegevuse kava. Informatsiooni terminoloogia alasest tegevusest jagas Indrek Viil, järgnevaid    kevadpäevi tutvustas Peep Palumaa, koostöövõimalustest teiste Seltsidega rääkis Ago Rinken.

·       Seltsi juhatuse uuteks liikmeteks valiti Ago Rinken ja Ursel Soomets, jätkavad Jaak Järv, Peep Palumaa ja Vello Tõugu.  Aastakoosoleku vaheajal toimunud juhatuse koosolekul valiti Seltsi presidendika uuesti Jaak Järv.

·       FEBS Nõukogu koosolekul esindab Seltsi 2010 aatal Peep Palumaa.

Kell 14.15

·       Aastakoosolek jätkus teadusettekandega „Alzheimeri valgu struktuurist“, mille pidas KBFI vanemteadur Jüri Jarvet

·       Kuulati ka EBS üliõpilastööde konkursi laureaatide teadusettekanded

    

 Aastakoosolekust osavõtjatele tutvustati TÜ Chemicumi laboreid.

-

Eesti Biokeemia Seltsi üliõpilastööde konkurss 2010
 Konkursil autasustati järgmisi üliõpilasi:
 
Ann Karafin, esimene preemia osaluse eest artiklis:  Tõugu, V., A. Karafin, K. Zovo, R.S. Chung, C. Howells, A.K. West, P. Palumaa (2009) Zn(II) and Cu(II)-induced nonfibrillar aggregates of amyloid-b peptide are transformed to amyloid fibrils, both spontaneously and under the influence of metal chelators, Journal of Neurochemistry, 110, 1784-95. PubMed viide.
 
Maire Kriisa, preemia osaluse eest artiklis: Enkvist, E., M. Kriisa, M. Roben, G. Kadak, G. Raidaru, A. Uri (2009) Effect of the structure of adenosine mimic of bisubstrate-analog inhibitors on their activity towards basophilic protein kinases - Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 19,  6098-6101. PubMed viide.

Indrek Saar, preemia osaluse eest artiklis: Runesson, J., I. Saar, L. Lundström, J. Järv, Ü. Langel (2009) A novel GalR2-specific peptide agonist Neuropeptides, 43, 187-192. PubMed viide.Eesti Biokeemia Seltsi 50. aastapäev
 
Eesti Biokeemia Selts tähistas oma 50 aastapäeva 13. novembril 2009 Eesti Teaduste Akadeemia majas Tallinnas, kus toimus teadusseminar ja pidulik koosolek. Üritustest võttis osa ca 120 inimest, sealhulgas ka Tallinna saabunud FEBS Täitevkomitee liikmed, kes osalesid siin toimunud komitee sügisesel korralisel koosolekul. Juubeliüritused toimusid inglise keeles.
 
Juubeliseminari programm
Novel glutathione analogues and their effects in biological systems. Dr Ursel Soomets, Medical Faculty of Tartu University
Cdk1 inhibitor Sic1 as molecular signal processor.  Dr Mart Loog,  Institute of Technology of Tartu University
Metallation of mitochondrial cytochrome c oxidase.  Professor Peep Palumaa, Faculty of Science of Tallinn University of Technology
From snake venoms to diagnostics and drugs. Dr Jüri Siigur, National Institute of Chemical Physics and Biophysics
Fluorescence Anisotropy and Radioligands in Ligand Binding Studies to Melanocortin 4 Receptors. Professor Ago Rinken, Institute of Chemistry of Tartu University
Ribosome repair by protein Exchange. Professor Jaanus Remme, Institute of Molecular and Cell Biology of Tartu University
Piduliku koosoleku programm
Opening  and Introductory Remarks
Professor Jaak Järv, Member of the Estonian Academy of Sciences, President of the Estonian Biochemical Society
EBS as a Constituent Society of the Federation of European Biochemical Societies (FEBS). 
           Professor Israel Pecht,  Secretary General of FEBS
Biochemistry and Life Sciences in Estonia Today
            Professor Mihkel Zilmer, Biomedicum and Clinicum of University of Tartu
Professor Juhan Sedman, Institute of Molecular and Cell Biology of University of Tartu and Estonian Biocenter
            Professor Ago Rinken, Chemicum of University of Tartu
            Dr Jüri Siigur, National Institute of Chemical Physics and Biolophysics
            Professor Peep Palumaa, Faculty of Science of Tallinn University of Technology
            Professor Mart Ustav, Member of the Estonian Academy of Sciences, Institute of Technology of University of Tartu
 Act of Association of EBS with the Estonian Academy of Sciences
            Professor Richard Villems,  President of the Estonian Academy of SciencesEesti Biokeemia Selts assotsieerus Eesti Teaduste Akadeemiaga
Assotsiatsioonileppele kirjutasid 13. Novembril 2009 alla Eesti Teaduste Akadeemia president akadeemik Richard Villems (fotol paremal) ja seltsi president akadeemik Jaak Järv
 

2009/07/04-09

Prahas toimus 34. FEBS Kongress, millest võttis osa 6 Eesti Biokeemia Seltsi liiget.  Kongressi lõppul toimus ka järjekordne FEBS Nõukogu koosolek, kus võeti vastu organisatsiooni uus põhikiri. See dokument muudab Föderatsiooni toimimise põhimõtted selgemaks ja arusaadavamaks.

2009/05/08-09

Eesti Biokeemia Seltsi Kevadkool toimus 8. – 9. mail Otepää lähedal Veski spordi- ja puhkelaagris. Osa võtsid TÜ ja TTÜ biokeemia õpingutega ja õpetamisega seotud üliõpilased, õppejõud ja teadurid, kokku 45 inimest. Kevadkoolide traditsiooni kohaselt pidasid kõik osavõtjad ettekande oma töö tulemustest või siis mingil biokeemikuid huvitaval teemal.
Kahte tihedat tööpäeva lahutas õhtune grillipidu ning soovijatel on võimalik nautida saunamõnusid. Kevadkooli pildialbumid on sirvitavad Biokeemia Seltsi kodulehel.
Veski puhkelaagris arutati ka Seltsi tegevusega seotud probleeme ning toimus Seltsi juhatuse laiendatud koosolek, kus kinnitati Seltsi tegevuse aruanne ning 2008. aasta majandusaruanne.  Otsustati, et kahjuks jäävad 2009 aastal välja andmata  üliõpilaste teadusauhinnad,  kuna konkursile ei laekunud üliõpilastega kaasautorluses kirjutatud kõrgetasemelisi teadusartikleid.  

2008-06-28/07-03

Ateenas toimus 33. FEBS Kongress koos 11. IUBMB Konverentsiga. Eesti biokeemikud esinesid seal 12 stendiettekandega, mille teesid trükiti The FEBS Journal eriväljaandes. Toimus ka FEBS Komitee koosolek, kus alustati organisatsiooni uue põhikirja arutelu.


2008-05-9/10

Nelijärvel toimus Eesti Biokeemia Seltsi kevadkool.
Kevadkoolist võttis osa 40 inimest. Üritus toimus traditsioonilises vormis ja seapuhku kuulati ära 21 ettekannet. Kõige originaalsema presentatsiooni esitasid TÜ üliõpilased Minna Varikmaa ja Kaija Laiduner Laura Hermi juhtimisel, kelle ümberkehastumine oma uurimisobjektideks oli väga nauditav.  Külalisena kõneles Dr. Andres Salumets viljakusprobleemidest ja kunstlikust viljastamisest. Pilte saab vaadata siit. 


2008-04-11
Tartus toimus EBS aastakoosolek

Päevakord
                1. Presidendi avasõnad
                2. Juhatuse aruanne (Vello Tõugu)
                3. Seltsi liikmete sõnavõtud ja arutelu
                4. Revidendi aruanne ja bilansi kinnitamine
                5. Liikmemaksu suuruse määramine
                6. Uue revidendi valimine
                7. FEBSi nõukogu delegaadi valimine
                8. Üliõpilaste teadustööde konkursi tulemused (vt eraldi info)
Kinnitati Seltsi tegevuse aruanne ja revisjoni aruanne, valiti deleggat FEBS Komitee koosolekule  Ateenas ning kuulutati välja üliõpilaste teadustööde konkursi laureaadid.
Koosolekul kuulati kaks teadusettekannet.
1. TTÜ Geenitehnoloogia instituudi magistrandi Ann Karafini ettekanne "Binding of zinc(II) and copper(II) to the full-length Alzheimer amyloid-beta peptide".
2. TÜ Keemia Instituudi doktorandi Vladimir Stepanovi ettekanne „Dopamiini transporteri ligandide toime nende seostumise kineetika vaatepunktist“.


2008-04-11

EBS aastakoosolekul kuulutati välja 2007. aasta Eesti Biokeemia Seltsi üliõpilaste teadustööde konkursi tulemused.
 
Esimene Auhind  anti TTÜ Geenitehnoloogia instituudi magistrandile Ann Karafinile artikli "Binding of zinc(II) and copper(II) to the full-length Alzheimer amyloid-beta peptide" -  Journal of Neurochemistry (2008) 104(1), 1249-59 eest.
Auhind anti Ottawa Ülikooli doktorandile Anastassia Voronovale artikli "Oxidative switches in functioning of mammalian copper chaperone Cox17" - Biochemical Journal, (2007) 408(1), 139-48 eest. 

2007-07-7/12
Viinis toimus FEBS 32. Kongress, kus Eesti Biokeemia Seltsi liikmed esitasid 9 ettekannet. Ettekannete teesid on avaldatud ajakirjas The FEBS Journal, 274, s1, July 2007.

2007-05-4/5

Biokeemia Seltsi kevadkool toimus 4.-5. mail 2007 Veldemani puhkemajas Viljandimaal, Vaibla külas, Võrtsjärve põhjakaldal (http://www.veldemani.ee). Programm oli traditsiooniline.  Kaks päeva kestnud ürituse käigus kuulati ära 33 ettekannet. Seoses osavõtjate suure hulgaga sedapuhku kõik osalejad sõna ei saanud, kuid seda sisukamad olid esimenema pääsenute ettekanded, mis nagu alati toimusid moodsat esitlustehnikat kasutamata. Intensiivne teaduslik arutelu jätkus ka ametlikule osale järgnenud saunas ja eriti mullivannis. Uuudsust ja põnevust lisas programmi oma esinemisega Farmakoloogia Seltsi liikmete delegatsioon eesotsas Prof. Zharkovskiga. Loodetavasti saab ühisest arutelust alguse nii mõnigi viljaks koostöö. Kevadkoolis tehtud fotosid saab vaadata siit.


2007-04-30

2006. aastal kuulutas Eesti Biokeemia Selts esmakordselt välja üliõpilaste teadustööde konkursi, milles saavad oma publitseeritud artiklitega osaleda bakalaureuse- või magistriastme tudengid.

Konkursi eesmärgiks on stimuleerida bakalaureuse ja magistrietapi tudengite biokeemiaalast teadustööd ja premeerida parimate ilmunud publikatsioonide tudengitest kaasautoreid.

Seltsi ajaloo esimese konkursi tulemused kuulutati välja aastakoosolekul 30. märtsil 2007 Tallinnas.
Esimese Auhinna laureaadiks (koos 3000 kroonise preemiaga) sai TTÜ Geenitehnoloogia Instituudi magistrant Kairit Zovo, kelle kaasautorlusel valminud uurimus epiteelkoe-spetsiifilise metallotioneiin-4 metall-tiolaat klastrite ehitusest ilmus ajakirjas
"Journal of Biological Chemistry"

Link PubMed-i


Auhindade ja preemiatega märgiti ära Darja Lavõgina (TÜ keemiaosakond) töö
Link PubMed-i

ning Anastassia Voronova (TTÜ Geenitehnoloogia Instituut) töö
Link PubMed-i

Konkursi hindamiskomisjon oli meeldivalt üllatunud konkursile esitatud tööde kõrgest kvaliteedist ja ootab ka järgnevatel aastatel konkursist aktiivset osavõttu.